Jak przebiega wulkanizacja taśm przenośnikowych?

Jak przebiega wulkanizacja taśm przenośnikowych?Ze względu na specyfikę pracy taśmy przenośnikowe są nieustannie poddawane czynnikom mechanicznym, w wyniku których ulegają zużyciu. W przypadku intensywnie użytkowanych taśm przenośnikowych problemem stają się przede wszystkim ubytki w strukturze pasa, co dotyczy zarówno jego powierzchni nośnej, jak i progów czy falban. Tego typu uszkodzenia wpływają na sprawność urządzenia transportowego, a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną poważniejszej awarii. Żeby tego uniknąć firmy specjalizujące się w serwisowaniu taśm przenośnikowych oferują usługi klejenia taśm wykonywane metodami klejenia na zimno lub na gorąco. Wybór metody klejenia jest uzależniony od rodzaju serwisowanej taśmy oraz jej ulokowania. Taśmy łączy się również za pomocą połączeń mechanicznych.

Klejenie taśm na gorąco

Klejenie taśm na gorąco nazywane również wulkanizacją taśm przenośnikowych to metoda gwarantująca najwyższą trwałość złącza. Wulkanizacji poddaje się taśmy o szerokości nieprzekraczającej 1000 mm. Na zeszlifowaną wcześniej powierzchnię taśmy nakłada się polimerowy klej jednoskładnikowy, którego dobór zależy od rodzaju taśmy i jej przeznaczenia. Nieodłącznym elementem wulkanizacji jest niezwulkanizowana płyta gumowa, na powierzchnię której również nanosi się klej. Posmarowana klejem płyta gumowa trafia w miejsce łączenia i to od niej w głównej mierze zależy wytrzymałość złącza. Żeby połączenie było trwałe umieszcza się je między dwiema płytami grzewczymi, które odciska się do siebie odpowiednim sprzętem.

Co jest więc niezbędne do uzyskania trwałego połączenia metodą wulkanizacji na gorąco? Tak naprawdę trzy czynniki: temperatura, ciśnienie oraz czas. Wulkanizowane złącze musi być odpowiednio długo zgrzewane, a następnie potrzebuje czasu na wystygnięcie.

Klejenie na zimno

Klejenie taśm na zimo, czasami nazywane wulkanizacją na zimno, to metoda umożliwiająca naprawę taśm o szerokości przekraczającej 1000 mm, jak również serwis taśm znajdujący się w trudno dostępnych lokalizacjach. W metodzie na zimno wykorzystuje się specjalistyczne kleje i preparaty, których zadaniem jest uzyskanie jak najbardziej trwałego połączenia bez ingerencji wysokiej temperatury i ciśnienia.

Jak przebiega wulkanizacja taśm przenośnikowych?