Klejenie taśm przenośnikowych

Klejenie taśm przenośnikowychTaśma przenośnikowa jest głównym elementem konstrukcji przenośnika taśmowego. To ona odpowiada za transport różnego rodzaju materiałów, w szczególności tych sypkich i granulowanych. Codzienne, intensywne użytkowanie taśmy prowadzi do naturalnego zużycia jej powierzchni. W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii musi być ona precyzyjnie sklejona. Klejenie odbywa się tu przy wykorzystaniu dwóch metod – na gorąco i na zimno. Co to oznacza? Odpowiadamy.

Klejenie taśm przenośnikowych na gorąco

Jak wspomnieliśmy we wstępie, klejenie taśm przenośnikowych odbywa się najczęściej na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest łączenie na gorąco. Tutaj wyróżnia się klejenie schodkowe i palczaste,  które często określane jest mianem wulkanizacji. Dobranie danej metody zależne jest od rodzaju taśm – połączenie schodkowe wykorzystywane jest w taśmach przenośnikowych wieloprzekładkowych, palczaste natomiast w taśmach jednoprzekładkowych i z siatką stalową.

Klejenie taśm przenośnikowych na gorąco odbywa się przy pomocy gumowych mieszanek  i klejów na bazie kauczuku, które wulkanizowane są w wysokiej temperaturze pod ciśnieniem. Metoda ta posiada wiele zalet, z których to głównym atutem jest bardzo duża trwałość łączenia. Pozwala ona uzyskać wytrzymałość taśmy na poziomie zbliżonym do pierwotnego.

Klejenie taśm przenośnikowych na zimno

Drugim sposobem klejenia taśm przenośnikowych jest łączenie na zimno. Metoda ta znajduje zastosowanie głównie przy niewielkich taśmach, z małym obciążeniem. Wykorzystywana jest także w przypadku taśm trudno ulokowanych. Klejenia na zimno używa się w połączeniach schodkowych, . Tutaj uzupełnia się szczeliny przy użyciu samowulkanizacyjnego kleju, następnie zamyka się połączenia i łączy poszczególne elementy. Ostatnim etapem jest dociśnięcie i sezonowanie taśmy.

Inne metody klejenia taśm przenośnikowych

W wyjątkowych sytuacjach stosuje się również inne sposoby klejenia taśm przenośnikowych. Są to metody mechaniczne, czyli nic innego jak wykorzystanie gotowych stalowych konstrukcji. Mają one jednak zastosowanie tymczasowe.

Klejenie taśm przenośnikowych