Rodzaje taśm przenośnikowych 

Rodzaje taśm przenośnikowychTaśmy przenośnikowe stanowią nieodłączny element przenośników taśmowych, służących do transportowania różnego rodzaju materiałów, głównie sypkich i granulowanych. Stosowane są najczęściej w magazynach, na liniach produkcyjnych i placach budowy, a także w kopalniach i składowiskach. Z jakimi ich rodzajami można się spotkać?

Rodzaje taśm przenośnikowych i ich zastosowanie

Taśmy przenośnikowe mają bezpośredni kontakt z transportowanym materiałem, dlatego istotną kwestią jej ich odpowiedni dobór. Biorąc pod uwagę podział ze względu na rodzaj transportowanego tworzywa, wyróżnia się kilka rodzajów taśm przenośnikowych o różnych zastosowaniach.

  1. Taśmy zwykłe

Tego rodzaju taśmy wykazują się uniwersalnością, dlatego uznaje się je za te ogólnego przeznaczenia. Można na nich transportować materiały sypkie i rozdrobnione o niewielkiej ścierności, kruszywa, cement i rolne zbiory. Taśmy zwykłe znajdują zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym, a ze względu na swoje właściwości również w spożywczym.

  1. Taśmy z profilami gumowymi

To rozwiązania, które sprawdzają się szczególnie wtedy, kiedy zachodzi potrzeba przetransportowania materiału pod kątem w stosunku do poziomu. Dzięki swojej budowie, pozwala ona bezpiecznie przemieszczać nie tylko kamienie, żwir czy innego rodzaju kruszce, ale też owoce i warzywa.

  1. Taśmy trudnościeralne

Są przystosowane do przewożenia materiałów umiarkowanie i wysoko ściernych. Taśmy trudnościeralne, jak nazwa wskazuje wykazują się dużą wytrzymałością na tarcie, dlatego są niezastąpione również w przypadku towarów wielkogabarytowych, o ostrych krawędziach i wysokim stopniu twardości.

  1. Taśmy trudnozapalne

Tego rodzaju taśmy znajdują zastosowanie głównie w transporcie węgla, produktów łatwopalnych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Posiadają specyficzną budowę, która minimalizuje ryzyko samozapłonu nie tylko swojego, ale też transportowanego materiału.

  1. Taśmy olejoodporne i tłuszczoodporne

To rozwiązania przeznaczone do wykorzystania przy transporcie materiałów zawierających związki olejopochodne, smaropochodne czy rozpuszczalniki. Tego typu taśma jest o wiele bardziej odporna na substancje oleiste i tłuste, co usprawnia cały proces transportu i zwiększa jego bezpieczeństwo.

Rodzaje taśm przenośnikowych